Projecte Intraweb

Intranets / webs de centre per a centres educatius

Download .zip Download .tar.gz View on GitHub

ATENCIÓ: Aquest repositori conté la versió final del projecte Intraweb a juliol de 2016 i ja no és objecte de cap tipus d'actualització, manteniment o suport. El codi aquí publicat ho és només a efectes d'estudi i experimentació. En tractar-se d'un repositori de programari congelat en el temps, és probable que ja no compleixi els requisits de seguretat exigibles a qualsevol aplicació exposada a Internet.

Descripció

El projecte Intraweb, desenvolupat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, va néixer amb l'objectiu de proporcionar als centres educatius les eines necessàries per construir pàgines web públiques amb part privada. Es basa en el gestor de continguts Zikula i inclou mòduls d'agendes, de reserva d'aules, de gestió de documents, de formularis, d'integració amb activitats interactives Jclic i Quaderns virtuals, etc.

Actualment el Departament d'Ensenyament, dins dels serveis d'Àgora, ofereix espais Intraweb als centres educatius públics i concertats de Catalunya. Els centres que disposen d'aquests espais no han de fer cap instal·lació ni manteniment de la seva Intraweb, atès que es fa de manera centralitzada.

Documentació

Suport

Contacte