JClic

Activities 
Package Description
edu.xtec.jclic.activities.associations  
edu.xtec.jclic.activities.memory  
edu.xtec.jclic.activities.panels  
edu.xtec.jclic.activities.puzzles  
edu.xtec.jclic.activities.text  
edu.xtec.jclic.activities.textGrid  
Automation 
Package Description
edu.xtec.jclic.automation  
edu.xtec.jclic.automation.arith  
edu.xtec.jclic.automation.tagreplace  
Report system 
Package Description
edu.xtec.jclic.report  
Utilities 
Package Description
edu.xtec.jclic.beans  
edu.xtec.jclic.misc  
edu.xtec.util  
Core 
Package Description
edu.xtec.jclic  
edu.xtec.jclic.accessibility  
edu.xtec.jclic.bags  
edu.xtec.jclic.boxes  
edu.xtec.jclic.clic3  
edu.xtec.jclic.edit  
edu.xtec.jclic.fileSystem  
edu.xtec.jclic.media  
edu.xtec.jclic.project  
edu.xtec.jclic.shapers  
edu.xtec.jclic.skins  

Copyright © 2004-15 Francesc Busquets (fbusquets@xtec.cat) & Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (info@xtec.cat)
Licensed under the terms of the GNU General Public License.